Joseph Barnby, 1868
Dịch lời của Edward Caswall, 1854

Câu 1

[C]1.Vàng [F]rực [C]thiên [F]không [Dm]ánh [G]mai,

[Dm] Vùng [Am]dậy tôi hô trước [D7]ngai:

Jê-[G]sus đáng [D7]khen ngợi [G]hoài!

Cầu [C]nguyện, tác [G7]công mỗi ngày,

Một [C]lòng đến [Bm]Jê-sus [Em]rày,

Thật [C]Jê-[C7]sus [F]tôn [G7]quý [C]thay!

Câu 2

[C]2.Lạy [F]Cha [C]cao [F]minh [Dm]hiển [G]oai,

[Dm] Nhiệt [Am]thành tôi reo trước [D7]ngai:

Jê-[G]sus đáng [D7]khen ngợi [G]hoài!

Điệu [C]thần khúc [G7]vui vẻ rày,

[C]điệu mới [Bm]luôn mỗi [Em]ngày,

Thật [C]Jê-[C7]sus [F]tôn [G7]quý [C]thay!

Câu 3

[C]3.Dầu [F]hồn [C]tôi [F]luôn [Dm]đắng [G]cay,

[Dm] Nhìn [Am]đời thêm ngao ngán [D7]nay,

Jê-[G]sus đáng [D7]khen ngợi [G]hoài!

Đời [C]tạm phước [G7]không mấy ngày,

Nhờ [C]thần khúc [Bm]an ủi [Em]rày,

Thật [C]Jê-[C7]sus [F]tôn [G7]quý [C]thay!

Câu 4

[C]4.Trọn [F]ngày [C]đêm [F]tôi [Dm]sống [G]đây,

[Dm] Bài [Am]nầy nên thiên khúc [D7]nay,

Jê-[G]sus đáng [D7]khen ngợi [G]hoài!

Đời [C]đời ước [G7]ca khúc nầy

Thành [C]tuyệt khúc [Bm]duy nhất [Em]rày,

Thật [C]Jê-[C7]sus [F]tôn [G7]quý [C]thay!

[F]A-[C]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập