Câu 1

1.Ôi, lạ thay ân trạch của Chúa khoan hồng!

Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối,

Nơi đồi Gô--tha tuôn xuống ròng ròng,

nguồn do huyết Chiên Con xưa trào sôi.

Điệp khúc

Ân hồng! Cứu Ân!

Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

Câu 2

2.Ôi tội khiên, thất vọng như sóng người,

Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển

Nhưng thật không sao thuật cho hết ơn trời,

Đem tôi nương náu nơi thập tự bình yên.

Điệp khúc

Ân hồng! Cứu Ân!

Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

Câu 3

3.Ôi, tội ô đen đậm trông muôn ngàn,

Dùng gì mong rửa lòng đầy tội ác ấy?

Kia kìa, xem sông hồng, ơn cứu tuôn tràn,

Liền sạch hơn tuyết trong tâm anh từ đây.

Điệp khúc

Ân hồng! Cứu Ân!

Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

Câu 4

4.Ô, lạ thay ân Ngài sông biển khôn tày!

Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy;

Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài,

Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây.

Điệp khúc

Ân hồng! Cứu Ân!

Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi;

Ân hồng! Cứu ân!

Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập