Trích soạn bởi Daniel B. Towner
Dịch lời của Julia H. Johnston, 1911

Câu 1

[G]1.Ôi, lạ thay [D7]ân trạch của [G]Chúa [D7]khoan [G]hồng!

[D]Tràn ngập trên [D7]cả lòng [G]đầy tội đen tối,

Nơi đồi Gô-[D7]gô-tha tuôn [G]xuống [D7]ròng [Em]ròng,

[Am]Là nguồn [G]do [A]huyết [G]Chiên [Am]Con [G]xưa [D]trào [G]sôi.

Điệp khúc

[G]Ân hồng! [C]Cứu [G]Ân!

[D7]Thiên ân buông tha biết bao [G]tội lỗi tôi;

Ân hồng! [C]Cứu [G]ân!

[Am]Thiên ân [G]bao [Am]quát, [G]khỏa [Am]lấp [G]căn [D]tội [G]tôi.

Câu 2

[G]2.Ôi tội khiên, [D7]thất vọng như [G]sóng [D7]tê [G]người,

[D]Cuồn cuộn ngăm [D7]đe dìm [G]hồn mình trong biển

Nhưng thật không [D7]sao thuật cho [G]hết [D7]ơn [Em]trời,

[Am]Đem tôi [G]nương [A]náu [G]nơi [Am]thập [G]tự [D]bình [G]yên.

Điệp khúc

[G]Ân hồng! [C]Cứu [G]Ân!

[D7]Thiên ân buông tha biết bao [G]tội lỗi tôi;

Ân hồng! [C]Cứu [G]ân!

[Am]Thiên ân [G]bao [Am]quát, [G]khỏa [Am]lấp [G]căn [D]tội [G]tôi.

Câu 3

[G]3.Ôi, tội ô [D7]đen đậm trông [G]rõ [D7]muôn [G]ngàn,

[D]Dùng gì mong [D7]rửa lòng [G]đầy tội ác ấy?

Kia kìa, xem [D7]sông hồng, ơn [G]cứu [D7]tuôn [Em]tràn,

[Am]Liền sạch [G]hơn [A]tuyết [G]trong [Am]tâm [G]anh [D]từ [G]đây.

Điệp khúc

[G]Ân hồng! [C]Cứu [G]Ân!

[D7]Thiên ân buông tha biết bao [G]tội lỗi tôi;

Ân hồng! [C]Cứu [G]ân!

[Am]Thiên ân [G]bao [Am]quát, [G]khỏa [Am]lấp [G]căn [D]tội [G]tôi.

Câu 4

[G]4.Ô, lạ thay [D7]ân Ngài sông [G]biển [D7]khôn [G]tày!

[D]Người nào tin [D7]chắc nhận [G]được hồng ân ấy;

Ai thật tâm [D7]hy vọng mong [G]thấy [D7]mặt [Em]Ngài,

[Am]Còn chờ [G]chi, [A]hãy [G]tiếp [Am]ơn [G]Ngài [D]từ [G]đây.

Điệp khúc

[G]Ân hồng! [C]Cứu [G]Ân!

[D7]Thiên ân buông tha biết bao [G]tội lỗi tôi;

Ân hồng! [C]Cứu [G]ân!

[Am]Thiên ân [G]bao [Am]quát, [G]khỏa [Am]lấp [G]căn [D]tội [G]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập