May Whittle Moody, s. 1870
Dịch lời của D. W. Whittle, 1840-1901

Câu 1

[F]1.Ngày đêm luôn chết với Jê-[Bb]sus, thật tôi [F]chết,

[C]Sống chung cùng [C7]Jê-sus tân [Fdim7]sinh mạng thuần [C]khiết.

[F]Nhìn Jê-sus [F7]trông mong khi [Bb]vinh quang [G7]phát [F]tiết,

[F7]Mỗi phút trong [Bb]đời tôi [G7]luôn [C]thuộc Chúa chân [F]thiệt.

Điệp khúc

[F]Luôn mỗi phút ơn yêu thương [C7]Ngài gìn chu [F]đáo.

Luôn mỗi phút [Dm]hưởng tân sinh [G7]mạng từ trên [C]cao;

[F]Nhìn Jê-sus [F7]trông mong khi [D7]chiếu ánh vinh [Gm]quang,

[Gm]Mỗi phút trong đời tôi [G7]luôn [C7]thuộc Chúa châu [F]toàn.

Câu 2

[F]2.Hồi tôi lâm thử thách, Jê-[Bb]sus nào xa [F]bỏ,

[C]Gánh tôi nặng [C7]nhưng Jê-sus [Fdim7]đêm ngày liệu [C]lo.

[F]Còn khi tâm [F7]tôi đau thương, [Bb]Jê-sus [G7]băng [F]bó,

[F7]Mỗi phút vui [Bb]mừng thay, [G7]tôi [C]được Chúa hộ [F]phò.

Điệp khúc

[F]Luôn mỗi phút ơn yêu thương [C7]Ngài gìn chu [F]đáo.

Luôn mỗi phút [Dm]hưởng tân sinh [G7]mạng từ trên [C]cao;

[F]Nhìn Jê-sus [F7]trông mong khi [D7]chiếu ánh vinh [Gm]quang,

[Gm]Mỗi phút trong đời tôi [G7]luôn [C7]thuộc Chúa châu [F]toàn.

Câu 3

[F]3.Tuyệt nhiên không chút khổ não, [Bb]bất bình, rên [F]siếc,

[C]Quyết không giọt [C7]nước mắt hay [Fdim7]ưu sầu, buồn [C]tiếc.

[F]Mọi gian nguy [F7]Jê-sus trên [Bb]ngôi luôn [G7]rõ [F]biết,

[F7]Mỗi phút trên [Bb]đường tôi, [G7]Jê-[C]sus nhớ đặc [F]biệt.

Điệp khúc

[F]Luôn mỗi phút ơn yêu thương [C7]Ngài gìn chu [F]đáo.

Luôn mỗi phút [Dm]hưởng tân sinh [G7]mạng từ trên [C]cao;

[F]Nhìn Jê-sus [F7]trông mong khi [D7]chiếu ánh vinh [Gm]quang,

[Gm]Mỗi phút trong đời tôi [G7]luôn [C7]thuộc Chúa châu [F]toàn.

Câu 4

[F]4.Hồi tôi yếu đuối có Jê-[Bb]sus hằng cảm [F]biết,

[C]Bất câu bịnh [C7]chi Jê-sus [Fdim7]y trị lành [C]hết.

[F]Rày tâm tôi [F7]không lo âu [Bb]hanh, truân, [G7]hung, [F]kiết,

[F7]Có Jê-sus [Bb]gần tôi, [G7]đêm [C]ngày chẳng ly [F]biệt.

Điệp khúc

[F]Luôn mỗi phút ơn yêu thương [C7]Ngài gìn chu [F]đáo.

Luôn mỗi phút [Dm]hưởng tân sinh [G7]mạng từ trên [C]cao;

[F]Nhìn Jê-sus [F7]trông mong khi [D7]chiếu ánh vinh [Gm]quang,

[Gm]Mỗi phút trong đời tôi [G7]luôn [C7]thuộc Chúa châu [F]toàn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập