Will L. Murphy
Dịch lời của Will L. Murphy

Câu 1

1.Thật tôi [D]có sự bình an

mà trần [Bm]thế không thế [G]ban,

Cũng [D]không ai đoạt [F#m]khỏi

tâm tôi [A7]rày;

Dầu thử [D]thách trên đường tôi

dường một [Bm]đám mây áng [G]ngang,

Giữa cảnh [D]kia hằng thấy

[A]tâm an [E7]thái [A]thay!

Điệp khúc

[D]Hằng nương trong Chúa muôn đời,

[D]Jê-sus, Chúa [A7]tôi.

[A7]Hằng nương trong Chúa [A9]muôn [A7]đời,

thỏa vui ngọt [D]ngào.

[D]Christ ngày đêm luôn phán êm dịu

“Quyết ta chẳng xa [G]ngươi.”

[G]Có Chúa bên tôi [D]suốt đời,

[A7]Chiếc đơn đâu [D]nào!

Câu 2

2.Từ khi [D]có sự bình an

dịu dàng [Bm]đến tâm của [G]tôi,

Cả [D]thế gian dường [F#m]hát

khen Vua [A7]Trời;

Sự ren [D]rối trong lòng tan,

màn đêm [Bm]biến nên sáng [G]vui,

Cứ hát [D]khen ngợi Cứu

[A]Chúa vinh [E7]hiển [A]thôi!

Điệp khúc

[D]Hằng nương trong Chúa muôn đời,

[D]Jê-sus, Chúa [A7]tôi.

[A7]Hằng nương trong Chúa [A9]muôn [A7]đời,

thỏa vui ngọt [D]ngào.

[D]Christ ngày đêm luôn phán êm dịu

“Quyết ta chẳng xa [G]ngươi.”

[G]Có Chúa bên tôi [D]suốt đời,

[A7]Chiếc đơn đâu [D]nào!

Câu 3

3.Bình an [D]giống châu ngọc kia,

đầy thân [Bm]vốn đất sét [G]đây,

Lúc [D]tôi đương còn [F#m]trải

qua đời [A7]nầy;

Ngài sắp [D]tái lâm rày mai

gọi tôi [Bm]cất lên đám [G]mây,

Đến cố [D]gia miền thánh

[A]quốc vinh [E7]hiển [A]thôi!

Điệp khúc

[D]Hằng nương trong Chúa muôn đời,

[D]Jê-sus, Chúa [A7]tôi.

[A7]Hằng nương trong Chúa [A9]muôn [A7]đời,

thỏa vui ngọt [D]ngào.

[D]Christ ngày đêm luôn phán êm dịu

“Quyết ta chẳng xa [G]ngươi.”

[G]Có Chúa bên tôi [D]suốt đời,

[A7]Chiếc đơn đâu [D]nào!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập