E. S. Lorenz, s.1854
Dịch lời của E. D. Mund

Câu 1

1.Mọi [G]sự thử thách bủa [D7]vây tôi nay,

Đường đời hiểm hóc vấp [G]bao chông gai,

Sáng [G7]quắc trong tôi ý [C]cao siêu đây:

Chân [G]Chúa hằng nhớ [D7]đến [G]tôi!

Điệp khúc

Tôi [G]đây Jê-sus nhớ [D7]hoài,

Jê-sus Christ luôn nhớ [G]tôi,

Chúa [G7]ấp yêu tôi quyết [C]không bồi hồi,

Chân [G]Chúa hằng nhớ [D7]đến [G]tôi!

Câu 2

2.Đời [G]đầy những mối khổ [D7]ưu nguy kinh,

Dường màn hắc ám phủ [G]che tâm linh;

Giữa [G7]cảnh âm u nhắc [C]tôi đinh ninh,

Chân [G]Chúa hằng nhớ [D7]đến [G]tôi!

Điệp khúc

Tôi [G]đây Jê-sus nhớ [D7]hoài,

Jê-sus Christ luôn nhớ [G]tôi,

Chúa [G7]ấp yêu tôi quyết [C]không bồi hồi,

Chân [G]Chúa hằng nhớ [D7]đến [G]tôi!

Câu 3

3.Dầu [G]màn hắc ám cuốn [D7]lên hay buông,

Hoặc đời sáng láng hay [G]u minh luôn,

Quyết [G7]cứ an tâm nhớ [C]câu kim ngôn:

Chân [G]Chúa hằng nhớ [D7]đến [G]tôi!

Điệp khúc

Tôi [G]đây Jê-sus nhớ [D7]hoài,

Jê-sus Christ luôn nhớ [G]tôi,

Chúa [G7]ấp yêu tôi quyết [C]không bồi hồi,

Chân [G]Chúa hằng nhớ [D7]đến [G]tôi!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập