Câu 1

1.Mọi sự thử thách bủa vây tôi nay,

Đường đời hiểm hóc vấp bao chông gai,

Sáng quắc trong tôi ý cao siêu đây:

Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

Điệp khúc

Tôi đây Jê-sus nhớ hoài,

Jê-sus Christ luôn nhớ tôi,

Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi,

Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

Câu 2

2.Đời đầy những mối khổ ưu nguy kinh,

Dường màn hắc ám phủ che tâm linh;

Giữa cảnh âm u nhắc tôi đinh ninh,

Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

Điệp khúc

Tôi đây Jê-sus nhớ hoài,

Jê-sus Christ luôn nhớ tôi,

Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi,

Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

Câu 3

3.Dầu màn hắc ám cuốn lên hay buông,

Hoặc đời sáng láng hay u minh luôn,

Quyết cứ an tâm nhớ câu kim ngôn:

Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

Điệp khúc

Tôi đây Jê-sus nhớ hoài,

Jê-sus Christ luôn nhớ tôi,

Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi,

Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập