Câu 1

1.Nhờ -sus ngăn che như Tảng Đá,

Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;

Bình an trong cơn tai ương công phá,

Nởi ẩn núp lúc mưa quỉ gió ma.

Điệp khúc

Ôi, -sus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,

Quạnh hiu, thâm u, cô tịch, rùng rợn;

Ôi, -sus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,

Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

Câu 2

2.Ngày đêm Jê-sus che tôi yên thỏa,

Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;

Thù xưa hăm he không phương hủy phá,

Nơi ẩn núp lúc mưa quỉ gió ma.

Điệp khúc

Ôi, -sus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,

Quạnh hiu, thâm u, cô tịch, rùng rợn;

Ôi, -sus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,

Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

Câu 3

3.Cuồng phong vây tôi hăm he công phá,

Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;

Nguyền tôi luôn luôn không xa Tảng Đá,

Nơi ẩn núp lúc mưa quỉ gió ma.

Điệp khúc

Ôi, -sus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,

Quạnh hiu, thâm u, cô tịch, rùng rợn;

Ôi, -sus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,

Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

Câu 4

4.Thật an ninh thay nương trên Tảng Đá,

Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba;

Gần -sus tâm tôi luôn vui thỏa.

Nơi ẩn núp lúc mưa quỉ gió ma.

Điệp khúc

Ôi, -sus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,

Quạnh hiu, thâm u, cô tịch, rùng rợn;

Ôi, -sus vốn Tảng Đá giữa chốn bao nguy nan,

Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập