Nhịp đổiibởi J. D. Olsen
Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1949

Câu 1

1.Jê-[Ab]sus nguồn vui [Bbm]vẻ cho mọi [Eb7]lòng,

Vầng [Ab]ô hằng soi [Bbm]sáng, [Eb7]Suối muôn [Ab]đời;

Phước [Fm]thế gian [Db]từ nay [Bb7]tôi không [Eb]mòng,

Lòng [Ab]đây cầu Jê-[Eb7]sus xuống phước [Ab]trời.

Câu 2

2.Nghìn [Ab]thu nguồn chân [Bbm]lý không sai [Eb7]dời,

Chuộc [Ab]ai thật ăn [Bbm]năn [Eb7]khẩn kêu [Ab]Ngài;

Chúa [Fm]rất nhơn [Db]hiền đối [Bb7]ai cầu [Eb]vời,

Còn [Ab]ai gặp được [Eb7]Chúa phước lâu [Ab]dài.

Câu 3

3.Jê-[Ab]sus, Ngài thật [Bbm]bánh muôn muôn [Eb7]đời,

Lòng [Ab]tôi từng vui [Bbm]nếm, [Eb7]ước ăn [Ab]hoài;

Uống [Fm]nước nơi [Db]Ngài, suối [Bb7]thiêng từ [Eb]trời,

Lòng [Ab]tôi từ nay [Eb7]luôn thỏa trong [Ab]Ngài.

Câu 4

4.Dầu [Ab]tôi hồn ngơ [Bbm]ngẩn, thân đọa [Eb7]đày,

Sầu [Ab]tư cùng lao [Bbm]khổ, [Eb7]quyết trông [Ab]Ngài;

Thỏa [Fm]thay khi [Db]nhìn Chúa [Bb7]mỉm cười [Eb]rày,

Lòng [Ab]tin cầm tay [Eb7]Chúa phước hạnh [Ab]hoài.

Câu 5

5.Jê-[Ab]sus, nguyền luôn [Bbm]ở bên tôi [Eb7]rày,

Đời [Ab]tôi bình an [Bbm]luôn [Eb7]sáng tươi [Ab]hoài;

Đuổi [Fm]tan đêm [Db]dài tối [Bb7]tăm tội [Eb]đầy,

Thần [Ab]quang hằng soi [Eb7]sáng khắp nhơn [Ab]loài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập