J. Mountain
Dịch lời của Jean Sophia Pigott

Câu 1

[G]1.Jê-sus ôi, lòng [C]tôi nay [D7]an ninh,

[G]Ngài hằng [C]lo liệu [D7]cho [G]phu [D7]phỉ;

[G]Tôi nhận [C]thấy Chúa [D7]yêu [G]tôi [C]lâu dài,

[G]Ngài[D7]song từ [G]bi.

[D7]Jê-sus gọi tôi [G]ngắm dung [D7]nhan Ngài,

[B]Dung nhan [C]Ngài chiếu [E7]tôi [Am]huy [G]hoàng;

[D7]Nhờ quyền [G]năng của [Bm]Chúa đổi [G]mới tôi,

Hộ tôi [D7]luôn bình [G]an.

Điệp khúc

Jê-sus ôi, lòng tôi nay an ninh,

Ngài hằng lo liệu cho phu phỉ;

Tôi nhận thấy Chúa yêu tôi chân thành,

Ngài vô song từ bi.

Câu 2

[G]2.Lòng nầy duy cậy [C]trông Jê-[D7]sus thôi,

[G]Hằng nhìn [C]xem Ngài [D7]thật [G]chăm [D7]chú;

[G]Tâm tình [C]của Chúa [D7]tôi [G]không [C]sai dời,

[G]Lòng hân [D7]hoan nghìn [G]thu;

[D7]Trong tay Ngài yên [G]nghỉ vui [D7]tươi hoài,

[B]Bao nhu [C]cầu Chúa [E7]ban [Am]dồi [G]dào,

[D7]Trọn đời [G]tôi an [Bm]hưởng phước [G]lớn lao,

Ngài khoan [D7]nhân dường [G]bao!

Điệp khúc

Jê-sus ôi, lòng tôi nay an ninh,

Ngài hằng lo liệu cho phu phỉ;

Tôi nhận thấy Chúa yêu tôi chân thành,

Ngài vô song từ bi.

Câu 3

[G]3.Nguyền mặt Ngài hằng [C]nhìn xem [D7]tôi nay,

[G]Ngày ngày [C]tôi chờ [D7]xem [G]thiên [D7]nhan;

[G]Nương cạnh [C]Chúa, Đấng [D7]đương [G]vui [C]tươi cười,

[G]Vầng mây [D7]đen liền [G]tan

[D7]Ôi, vinh diệu thay [G]Chúa Cha [D7]trên trời,

[B]Dung nhan [C]Ngài chói [E7]lói [Am]rạng [G]ngời,

[D7]Trọn đời [G]trông an [Bm]ninh[G]Chúa thôi,

Nguồn ơn [D7]không hề [G]vơi.

Điệp khúc

Jê-sus ôi, lòng tôi nay an ninh,

Ngài hằng lo liệu cho phu phỉ;

Tôi nhận thấy Chúa yêu tôi chân thành,

Ngài vô song từ bi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập