James Mountain, 1876
Dịch lời của Frances R. Havergal, 1836-1879

Câu 1

[F]1.Sự bình [C]an trong [F]Jê-[F7]sus,

[Bb]Như trên [C]một dòng [F]thu,

[F]Thật[C]con sông [F]thái [F]an,

[C]Long lanh [G7]in trăng [C]vàng;

[F]Sông ai kia hay [Bb]đón [F]ngăn,

[Gm]Chảy mãi [F]thêm trong [C]ngần;

[F]Láng nước [A]trông êm [Dm]đềm [G]thay,

[F]Lớn suốt [C7]đêm luôn [F]ngày.

Điệp khúc

[Bb] [F] Tâm ta nương nơi Chúa Cha,

Hưởng biết bao ơn lành;

Chúa hứa ban cho lòng ta

Sống thái nhiên an bình.

Câu 2

[F]2.Đặt mình [C]trong tay [F]Jê-[F7]sus,

[Bb]Tiêu tan [C]mọi sầu [F]u,

[F]Sa-tan [C]không sao [F]dối [F]tôi,

[C]Yêu ma [G7]dan xa [C]rồi;

[F]Ta nay không lo [Bb]lắng [F]chi,

[Gm]Ắt chẳng [F]hoang mang [C]gì,

[F]Cũng chẳng [A]đau thương [Dm]sầu [G]bi,

[F]Vững chí [C7]muôn muôn [F]thì.

Điệp khúc

[Bb] [F] Tâm ta nương nơi Chúa Cha,

Hưởng biết bao ơn lành;

Chúa hứa ban cho lòng ta

Sống thái nhiên an bình.

Câu 3

[F]3.Được mừng [C]vui hay [F]bối [F7]rối,

[Bb]Do Cha [C]đời đời [F]thôi;

[F]Mặt trời [C]yêu thương [F]chiếu [F]rạng,

[C]Lao đao [G7]hay an [C]nhàn;

[F]Ta tin Jê-sus [Bb]mến [F]thương,

[Gm]Đã gánh [F]vác trăm [C]đường;

[F]Hễ quyết [A]tin theo [Dm]Ngài [G]luôn,

[F]Chắc sẽ [C7]không lo buồn.

Điệp khúc

[Bb] [F] Tâm ta nương nơi Chúa Cha,

Hưởng biết bao ơn lành;

Chúa hứa ban cho lòng ta

Sống thái nhiên an bình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập