Câu 1

1.Sự bình an trong -sus,

Như trên một dòng thu,

Thậtcon sông thái an,

Long lanh in trăng vàng;

Sông ai kia hay đón ngăn,

Chảy mãi thêm trong ngần;

Láng nước trông êm đềm thay,

Lớn suốt đêm luôn ngày.

Điệp khúc

Tâm ta nương nơi Chúa Cha,

Hưởng biết bao ơn lành;

Chúa hứa ban cho lòng ta

Sống thái nhiên an bình.

Câu 2

2.Đặt mình trong tay -sus,

Tiêu tan mọi sầu u,

Sa-tan không sao dối tôi,

Yêu ma dan xa rồi;

Ta nay không lo lắng chi,

Ắt chẳng hoang mang gì,

Cũng chẳng đau thương sầu bi,

Vững chí muôn muôn thì.

Điệp khúc

Tâm ta nương nơi Chúa Cha,

Hưởng biết bao ơn lành;

Chúa hứa ban cho lòng ta

Sống thái nhiên an bình.

Câu 3

3.Được mừng vui hay bối rối,

Do Cha đời đời thôi;

Mặt trời yêu thương chiếu rạng,

Lao đao hay an nhàn;

Ta tin Jê-sus mến thương,

Đã gánh vác trăm đường;

Hễ quyết tin theo Ngài luôn,

Chắc sẽ không lo buồn.

Điệp khúc

Tâm ta nương nơi Chúa Cha,

Hưởng biết bao ơn lành;

Chúa hứa ban cho lòng ta

Sống thái nhiên an bình.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập