W. S. Marshall
Dịch lời của Manie Payne Ferguson, 1900

Câu 1

1.Từ ngày thần linh xuống nơi trần đây,

Vui mừng đầy dường dòng sông dẫy,

Ai mời Ngài nay, Chúa vô lòng ngay,

Tâm hồn nầy nên đền Chúa xây.

Điệp khúc

Diệu vinh thay bình an!

Thánh khiết thay bình an!

Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;

Cơn ba đào tràn lan,

Chúa chúc câu bình an,

Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

Câu 2

2.Ồ, nầy từ khi Khách thiêng ngự lai,

Đem theo Ngài lạc, thọ, khương, thái,

Xua ngờ vực ngay, đuổi hết sầu cay,

An dật rày thay mệt mỏi đây.

Điệp khúc

Diệu vinh thay bình an!

Thánh khiết thay bình an!

Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;

Cơn ba đào tràn lan,

Chúa chúc câu bình an,

Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

Câu 3

3.Kìa, thật Thần linh giáng lâm lòng tôi,

Như mưa dồi từ trời tuôn xối;

Như mặt trời soi sáng không hề thôi,

Ôi, trọn đời vui thật quá vui.

Điệp khúc

Diệu vinh thay bình an!

Thánh khiết thay bình an!

Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;

Cơn ba đào tràn lan,

Chúa chúc câu bình an,

Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

Câu 4

4.Dường ruộng phì nhiêu lắm hoa đẹp xinh,

Cây công bình mọc chồi đâm nhánh;

Như dòng trường sinh tưới hoa màu xanh,

Sa mạc thành phong điền Thánh Linh.

Điệp khúc

Diệu vinh thay bình an!

Thánh khiết thay bình an!

Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;

Cơn ba đào tràn lan,

Chúa chúc câu bình an,

Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

Câu 5

5.Thật lạ lùng thay bởi ơn chuộc nay,

Quanh đêm ngày, nhìn Ngài vui bấy;

Nơi trọn vẹn đây, chốn yên tịnh đây,

Vui mừng nầy không hề đổi thay.

Điệp khúc

Diệu vinh thay bình an!

Thánh khiết thay bình an!

Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;

Cơn ba đào tràn lan,

Chúa chúc câu bình an,

Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

Mới truy cập