Câu 1

1.Chúa thuộc về tôi, tôi nguyện tin sắt son,

.Tôi từng vui nếm trước phước vĩnh sinh bùi ngon

Hưởng cơ nghiệp cứu rỗi, nhờ ơn hiếu sinh,

Sạch tội bởi huyết, tái sinh bởi Thần Linh.

Điệp khúc

Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi,

Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;

Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi,

Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

Câu 2

2.Tôi thuận phục -sus, lòng ưa biết bao,

Tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao;

Có thiên thần đi ra truyền rao bốn phương,

Về Cứu Chúa -sus đầy dẫy tình thương.

Điệp khúc

Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi,

Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;

Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi,

Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

Câu 3

3.Tôi thuận phục -sus, lòng luôn nghỉ an,

Vui mừng thỏa thích hưởng phước Chúa Cha hằng ban;

Thức canh chờ mong, đêm ngày trông ngóng luôn,

Tình thương phủ lút, ơn lành mãi tràn tuôn.

Điệp khúc

Nầy là truyện ký tôi, bản hát của tôi,

Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi;

Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi,

Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập