Phoebe P. Knapp, 1873
Dịch lời của Fanny J. Crosby, 1873

Câu 1

1.Chúa thuộc về [D]tôi, tôi [G]nguyện tin sắt [D]son,

.Tôi từng vui [Bm]nếm [A]trước phước [E7]vĩnh sinh bùi [A]ngon

Hưởng cơ nghiệp [D]cứu rỗi, [G]nhờ ơn hiếu [D]sinh,

Sạch tội bởi [G]huyết, tái [A7]sinh bởi Thần [D]Linh.

Điệp khúc

[D]Nầy là truyện ký tôi, [G]bản hát của [D]tôi,

Tôn vinh danh [G]Cứu [D]Chúa [E7]không khi nào [A]thôi;

Nầy trang sử [D]tôi, nầy [G]bản ca của [D]tôi,

Ngợi khen Cứu [Em]Chúa tôi, [A7]không lúc nào [D]thôi.

Câu 2

2.Tôi thuận phục [D]Jê-sus, [G]lòng ưa biết [D]bao,

Tôi được chiêm [Bm]ngưỡng [A]cảnh thú [E7]vui nơi trời [A]cao;

Có thiên thần [D]đi ra [G]truyền rao bốn [D]phương,

Về Cứu Chúa [G]Jê-sus [A7]đầy dẫy tình [D]thương.

Điệp khúc

[D]Nầy là truyện ký tôi, [G]bản hát của [D]tôi,

Tôn vinh danh [G]Cứu [D]Chúa [E7]không khi nào [A]thôi;

Nầy trang sử [D]tôi, nầy [G]bản ca của [D]tôi,

Ngợi khen Cứu [Em]Chúa tôi, [A7]không lúc nào [D]thôi.

Câu 3

3.Tôi thuận phục [D]Jê-sus, [G]lòng luôn nghỉ [D]an,

Vui mừng thỏa [Bm]thích [A]hưởng phước [E7]Chúa Cha hằng [A]ban;

Thức canh chờ [D]mong, đêm [G]ngày trông ngóng [D]luôn,

Tình thương phủ [G]lút, ơn [A7]lành mãi tràn [D]tuôn.

Điệp khúc

[D]Nầy là truyện ký tôi, [G]bản hát của [D]tôi,

Tôn vinh danh [G]Cứu [D]Chúa [E7]không khi nào [A]thôi;

Nầy trang sử [D]tôi, nầy [G]bản ca của [D]tôi,

Ngợi khen Cứu [Em]Chúa tôi, [A7]không lúc nào [D]thôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập