William B. Bradbury, 1863
Dịch lời của Edward Mote, 1834

Câu 1

1.Hồn [G]tôi chỉ quyết neo [D]luôn trong nơi,

Công [C]nghĩa với huyết Jê-[G]sus mà thôi;

Thật [G]tôi không dám ỷ [D]sở năng tôi,

Duy [C]đứng vững chắc trên [G]Jê-sus thôi.

Điệp khúc

Nương [G]trên Jê-sus như [C]tảng đá khối,

Các [G]chỗ đứng khác dường [D7]cát lún thôi,

Thật [G]bao nơi [C]kia giống [D7]như sa [G]bồi.

Câu 2

2.Dầu [G]khi bóng tối khuất [D]lấp Thiên nhan,

Tôi [C]quyết đứng vững trên [G]ơn Ngài ban;

[G]gặp giông tố phong [D]ba kinh thiên,

Tôi [C]quyết nắm chắc lấy [G]neo bình yên.

Điệp khúc

Nương [G]trên Jê-sus như [C]tảng đá khối,

Các [G]chỗ đứng khác dường [D7]cát lún thôi,

Thật [G]bao nơi [C]kia giống [D7]như sa [G]bồi.

Câu 3

3.Nhờ [G]giao ước với huyết [D]báu tuôn rơi,

Tôi [C]đứng vững giữa cơn [G]ba đào sôi;

Trời [G]kia tuy cuốn, đất [D]kia tiêu tan,

Tôi [C]núp bóng Chúa luôn [G]luôn bình an.

Điệp khúc

Nương [G]trên Jê-sus như [C]tảng đá khối,

Các [G]chỗ đứng khác dường [D7]cát lún thôi,

Thật [G]bao nơi [C]kia giống [D7]như sa [G]bồi.

Câu 4

4.Kìa [G]khi Chúa đến với [D]tiếng loa vang,

Tôi [C]sẽ đứng với Chúa [G]trong hào quang;

Mình [G]tôi khoác áo trắng [D]Chúa ban cho,

Đứng [C]trước Đấng Thánh tôi [G]không sợ lo.

Điệp khúc

Nương [G]trên Jê-sus như [C]tảng đá khối,

Các [G]chỗ đứng khác dường [D7]cát lún thôi,

Thật [G]bao nơi [C]kia giống [D7]như sa [G]bồi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập