Paul Rader, 1917
Dịch lời của Paul Rader, 1917

Câu 1

[Bb]1.Bầy chiên cùng nhóm [Eb]nhau xin ơn lành,

[Bb]Thành tâm chờ đây [C]Cha thánh [F7]ôi;

[Bb]Chúng tôi [Bb]tin cậy [Eb]nơi Đấng [Bb]nhân lành,

[Bb]Thương yêu [Eb]tuôn huyết [Bb]cứu [F7]chúng [Bb]tôi.

Điệp khúc

[Bb]Xin Thần Linh Chúa cảm [Bb7]hóa

[Eb]Bởi đức yêu [Bb]thương chan [F7]hòa,

[Bb]Hà hơi quyền [Eb]năng cổ lai cho [Bb]các [F7]con [Bb]Ngài.

Câu 2

[Bb]2.Bầy chiên được hiển [Eb]vinh trong linh quyền.

[Bb]Hồng ân Ngài nay [C]luôn tán [F7]dương.

[Bb]Cúi xin [Bb]Linh ngự [Eb]trong chúng [Bb]tôi liền,

[Bb]Như xưa [Eb]Cha phán [Bb]hứa [F7]tinh [Bb]tường.

Điệp khúc

[Bb]Xin Thần Linh Chúa cảm [Bb7]hóa

[Eb]Bởi đức yêu [Bb]thương chan [F7]hòa,

[Bb]Hà hơi quyền [Eb]năng cổ lai cho [Bb]các [F7]con [Bb]Ngài.

Câu 3

[Bb]3.Nguyền khiêm nhường cúi [Eb]khẩn Vua muôn đời,

[Bb]Giục tâm hồn đây [C]do đức [F7]tin,

[Bb]Để chúng [Bb]tôi nhận [Eb]lời hứa [Bb]trên trời,

[Bb]Thần quyền [Eb]luôn lửa [Bb]thánh [F7]muôn [Bb]nghìn.

Điệp khúc

[Bb]Xin Thần Linh Chúa cảm [Bb7]hóa

[Eb]Bởi đức yêu [Bb]thương chan [F7]hòa,

[Bb]Hà hơi quyền [Eb]năng cổ lai cho [Bb]các [F7]con [Bb]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập