Charles E. Gounod, 1818-1893
Lời dịch của Godfrey Thring, 1823-1903

Câu 1

1.Ôi Christ, [G]xưa biết bao bệnh [G]nguy cùng

[B7]Kêu xin [Em]ơn Chúa [D7]đâu hoài [G]công;

[Bm]Tiếng quyền [Am]phép Chúa [G]nay vẫn [D7]ứng linh,

[G]Cùng ai [Am]khốn nguy [D7]cầu danh [G]Thánh;

Quì ngay [G7]chúng tôi đồng cung [C]bái,

[E7]Khẩn thiết [Am]quanh ngôi [D7]phước ân [G]Ngài.

Câu 2

2.Ôi, bao [G]nhiêu nỗi đau buồn, [G]lo phiền,

[B7]Tuy to [Em]hay nhỏ, [D7]chung hoặc [G]riêng;

[Bm]Dẫu[Am]hôm qua, [G]ngày nay, [D7]mai đây,

[G]Dầu cho [Am]xảy đến [D7]tại đây [G]đấy,

Quì ngay [G7]chúng tôi đồng cung [C]bái,

[E7]Khẩn thiết [Am]quanh ngôi [D7]phước ân [G]Ngài.

Câu 3

3.Hôm nay [G]bao kẻ đau gần [G]qua đời,

[B7]Trông anh [Em]em giúp [D7]khi tàn [G]hơi,

[Bm]Ước nhờ [Am]sức tiếp [G]trợ Chúa [D7]chúng tôi,

[G]Cùng ai [Am]đó gánh [D7]nặng phân [G]phối;

Nguyền dâng [G7]của lễ hiêp nghi [C]mãi,

[E7]Khẩn thiết [Am]nơi ngôi [D7]phước ân [G]Ngài.

Câu 4

4.Hôm nay [G]con Chúa tay nguyền [G]như lòng,

[B7]Xin Cha [Em]ban chúng [D7]tôi làm [G]xong

[Bm]Mỗi luật [Am]yêu thương [G]của Đấng [D7]chí nhơn,

[G]Hầu an [Am]ủi những [D7]người đau [G]đớn;

Nguyền dâng [G7]của lễ hiệp nghi [C]mãi,

[E7]Khẩn thiết [Am]nơi ngôi [D7]phước ân [G]Ngài.

Câu 5

5.Như kia [G]đau ốm, ô tội, [G]ưu phiền

[B7]Lui ra [Em]ngay trước [D7]sức quyền [G]thiêng,

[Bm]Đến hồi [Am]kẻ thống [G]bi hoá [D7]thảnh thơi,

[G]Được ơn [Am]cứu, chữa [D7]lành thơ [G]thới,

Cùng chư [G7]thánh hát bài vô [C]giá,

[E7]Nhóm với [Am]nhau tại [D7]chốn thiên [G]tòa.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập