C. C. Dunbar, 1882
Lời dịch của R. E. Hudson, 1882

Câu 1

1.Đời [F]sống hiến Christ, tình ái hiến Christ,

là Chiên Con chết chuộc [C7]gian ác tôi;

Lòng [F7]dốc tín nghĩa sắt [Bb]đá tri tri,

Hỡi [F]Ngài là Chúa [C7]trên [F]trời!

Điệp khúc

Nguyện [F]sống mãi mãi vì Đấng đã chết,

Hồn tôi khi ấy mừng [C7]vui thảnh thơi;

[F7]Chúa đã cứu, quyết [Bb]sống cho Christ,

Hỡi [F]Ngài là Chúa [C7]trên [F]trời.

Câu 2

2.Lòng [F]quyết tín Chúa là Đấng đã chết,

và nay đang sống, rày [C7]tôi sống vui;

Từ [F7]đấy tín thác Cứu [Bb]Chúa khăng khăng,

Hỡi [F]Ngài là Chúa [C7]trên [F]trời!

Điệp khúc 1

Nguyện [F]sống mãi mãi vì Đấng đã chết,

Hồn tôi khi ấy mừng [C7]vui thảnh thơi;

[F7]Chúa đã cứu, quyết [Bb]sống cho Christ,

Hỡi [F]Ngài là Chúa [C7]trên [F]trời.

Câu 3

3.Tại [F]Gô-gô-tha tràn huyết cứu rỗi,

là phương duy nhất chuộc [C7]tôi đó thôi;

Từ [F7]đấy quyết chí hiến [Bb]tất sinh tôi,

Hỡi [F]Ngài là Chúa [C7]trên [F]trời!

Điệp khúc 1

Nguyện [F]sống mãi mãi vì Đấng đã chết,

Hồn tôi khi ấy mừng [C7]vui thảnh thơi;

[F7]Chúa đã cứu, quyết [Bb]sống cho Christ,

Hỡi [F]Ngài là Chúa [C7]trên [F]trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập