George C. Stebbins, 1907
Lời dịch của Adelaide A. Pollard, 1906

Câu 1

1.Tôi nguyện theo [Ab]ý [Eb|Eb]Cha,

Vâng Ngài không [Bb]thôi,

[Fm]Cha là Thợ [Gm]gốm [Bb7]thiêng,

Đất sét là [Eb]tôi.

Tôi nguyện theo [Fm]ý [Eb]Cha,

[Gm]Xin [F#dim]Ngài [Gm]nung [Ab]đúc

Tôi chỉ biết [Gm]yên [Cm]lặng,

[Bb7]Đợi chờ vâng [Eb]phục.

Câu 2

2.Tôi nguyện theo [Ab]ý [Eb|Eb]Cha,

Vâng Ngài không [Bb]thôi,

[Fm]Xin Ngài tra [Gm]xét [Bb7]tôi,

Thử tôi, luyện [Eb]tôi.

Tâm nầy xin [Fm]tẩy [Eb]thanh,

[Gm]Thanh [F#dim]bạch [Gm]hơn [Ab]tuyết,

Tôi cúi dưới [Gm]chân [Cm]Ngài,

[Bb7]Khiêm nhường chân [Eb]thiệt.

Câu 3

3.Tôi nguyện theo [Ab]ý [Eb|Eb]Cha,

Vâng Ngài không [Bb]thôi,

[Fm]Đương bị thương [Gm]mỏi [Bb7]mê,

Khẩn Cha dìu [Eb]tôi.

Bao quyền năng [Fm]dưới [Eb]trên

[Gm]Quy [F#dim]về [Gm]Cha [Ab]thánh,

Xin hãy đưa [Gm]tay [Cm]rờ,

[Bb7]Tôi được yên [Eb]lành.

Câu 4

4.Tôi nguyện theo [Ab]ý [Eb|Eb]Cha,

Vâng Ngài không [Bb]thôi,

[Fm]Xin Ngài cai [Gm]quản [Bb7]luôn,

Cả thân, hồn [Eb]tôi;

Ban đầy ơn [Fm]Thánh [Eb]Linh,

[Gm]Thế [F#dim]nhân [Gm]được [Ab]thấy.

Duy Chúa Jê-[Gm]sus [Cm]Christ,

[Bb7]Cai trị tâm [Eb]nầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập