L. Bohnet, 1805-1892
Dịch lời của Edm. Scherer,1815-1889

Câu 1

[Ab]1.Lạy Chúa, tôi nay thuộc Ngài,

[Eb7]Ngài sáng danh [Ab]muôn [Eb7]đời,

[Ab]Jê-[Bb7]sus, hỡi [Cm]Chúa,

tôi [Gm]xin vâng [G7]theo luật [Eb]trời;

Thể [Ab]phách, [Eb7]tâm [Ab]linh thuộc Ngài,

[Eb7]tôi mến Chúa [Ab]chẳng [Eb]phai,

Thuộc [Ab]trong Chúa [Adim]thôi,

[Bbm] tôi [Ab]chỉ [Eb7]thuộc [Ab]Ngài.

Câu 2

[Ab]2.Ngày trước tôi đi lầm lạc

[Eb7]vào lối hay [Ab]nghi [Eb7]ngờ,

[Ab]Tâm [Bb7]tôi tẻ [Cm]ngắt,

tử [Gm]vong luôn [G7]luôn đợi [Eb]chờ;

Lúc [Ab]Chúa [Eb7]đến [Ab]soi rạng đường [Eb7]tôi,

khiến bước [Ab]thẳng [Eb]ngay,

Thuộc [Ab]trong Chúa [Adim]thôi,

[Bbm] tôi [Ab]chỉ [Eb7]thuộc [Ab]Ngài.

Câu 3

[Ab]3.Ngày trước tôi luôn

phục tùng [Eb7]trần thế, quá [Ab]đảo [Eb7]điên,

[Ab]Nhưng [Bb7]nay tôi [Cm]quyết tôn

[Gm]Jê-sus [G7]Vua toàn [Eb]quyền;

Ách [Ab]Chúa [Eb7]êm [Ab]thay,

sự bình [Eb7]an Chúa ban [Ab]lâu [Eb]dài,

Thuộc [Ab]trong Chúa [Adim]thôi,

[Bbm] tôi [Ab]chỉ [Eb7]thuộc [Ab]Ngài.

Câu 4

[Ab]4.Gặp Chúa tôi vui tìm được

[Eb7]đầy dẫy bao [Ab]nhu [Eb7]cần,

[Ab]Thiên [Bb7]ân quý [Cm]ấy bởi

[Gm]đức tin [G7]được bội [Eb]phần;

Dưới [Ab]cánh [Eb7]Chúa [Ab]tôi được bình [Eb7]an,

chẳng chút [Ab]lung [Eb]lay,

Thuộc [Ab]trong Chúa [Adim]thôi,

[Bbm] tôi [Ab]chỉ [Eb7]thuộc [Ab]Ngài.

Câu 5

[Ab]5.Kìa, cuốn thiên thơ người nào

[Eb7]được xóa bôi [Ab]tên [Eb7]tôi,

[Ab]Không [Bb7]chi xen [Cm]lấn

khiến [Gm]tôi ly [G7]khai luật [Eb]trời;

Sống, [Ab]chết [Eb7]chỉ [Ab]do Ngài

nhìn [Eb7]qua quyết hẳn [Ab]chẳng [Eb]sai,

Thuộc [Ab]trong Chúa [Adim]thôi,

[Bbm] tôi [Ab]chỉ [Eb7]thuộc [Ab]Ngài.

Câu 6

[Ab]6.Phù thế hôm nay tạm dùng

[Eb7]làm chỗ dung [Ab]thân [Eb7]tôi,

[Ab]Ôi, [Bb7]Jê-sus [Cm]Christ!

tôi [Gm]xin quy [G7]phục trọn [Eb]đời;

Bởi [Ab]đức [Eb7]yêu [Ab]thương Ngài

mời [Eb7]tôi ở trên [Ab]thiên [Eb]đài,

Thuộc [Ab]trong Chúa [Adim]thôi,

[Bbm] tôi [Ab]chỉ [Eb7]thuộc [Ab]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập