George N. Alien, 1850
Dịch lời của Thomas Shepherd. 1693

Câu 1

1.Thập [Ab]tự Jê-sus vác [Bbm]đi lao [Db]đao,

Còn [Ab]mọi người [Fm]thong thả [Eb7]sao?

Không [Ab]phải, mỗi [Fm]người[Bbm]riêng một [Db]cây,

Hiện [Ab]phần tôi [Ab]cũng [Eb7]vác [Ab]đây.

Câu 2

2.Đường [Ab]nầy ngày xưa thánh [Bbm]dân không [Db]lui,

Trên [Ab]trời hiện [Fm]nay sướng [Eb7]vui;

Đang [Ab]nếm hương [Fm]vị ái [Bbm]tâm tinh [Db]thần,

Sạch [Ab]lệ, thơ [Ab]thái, [Eb7]vui [Ab]mừng.

Câu 3

3.Thập [Ab]tự đời tôi vác [Bbm]đi luôn [Db]luôn,

Giờ [Ab]từ trần [Fm]tôi mới [Eb7]buông;

Khi [Ab]đến thiên [Fm]đàng Chúa [Bbm]ban kim [Db]miện,

Dự [Ab]phần tôi [Ab]cũng [Eb7]có [Ab]riêng.

Câu 4

4.Bệ [Ab]ngọc, kìa nơi Chúa [Bbm]đương[Db]chân,

Tôi [Ab]phục mình, [Fm]tâm hỉ [Eb7]hân,

Gieo [Ab]chiếc kim [Fm]miện thỏa [Bbm]vui tâm [Db]thần,

Lặp [Ab]lại danh [Ab]Đấng [Eb7]chí [Ab]thân.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập