George C. Stebbins, 1877
Lời dịch của William T. Sleeper, 1877

Câu 1

1.Một [Eb]đêm kia Ni-cô-đem

[Ab]đến thăm Jê-[Eb]sus,

Hỏi [Gm]Chúa có phương [Bb]nào

khả dĩ [Eb]cứu linh hồn ru;

Lời [Eb]cao sâu Jê-sus khoan thai

[Ab]đáp khuyên tường [Eb]minh:

“Quả [Bb]thật ngươi [F7]nên trùng [Bb]sinh!”

Điệp khúc

“Mau [Eb]mau sanh lại hôm [Ab]nay,”

“Kíp [Bb]kíp phải trùng sinh [Eb]ngay;”

Quả thật, quả [Fm]thật, nầy

là lời [Eb]ngươi nên ghi [Ab]nhớ:

“Phải [Eb]tái sinh ngay hiện [Eb]giờ”

Câu 2

2.Nầy [Eb]ai ơi, mau mau cung

[Ab]kính nghe lời [Eb]đây,

Chính [Gm]Chúa Jê-sus [Bb]truyền

dạy đoan [Eb]nghiêm chân thật thay;

Lịnh [Eb]Jê-sus đinh ninh đây anh

[Ab]chớ xem thường [Eb]khinh:

“Quả [Bb]thật ngươi [F7]nên trùng [Bb]sinh!”

Điệp khúc

“Mau [Eb]mau sanh lại hôm [Ab]nay,”

“Kíp [Bb]kíp phải trùng sinh [Eb]ngay;”

Quả thật, quả [Fm]thật, nầy

là lời [Eb]ngươi nên ghi [Ab]nhớ:

“Phải [Eb]tái sinh ngay hiện [Eb]giờ”

Câu 3

3.Nầy [Eb]ai mong lên nơi yên

[Ab]nghỉ tâm, hồn, [Eb]thân,

Với [Gm]những kẻ được [Bb]chuộc

chung trổi [Eb]khúc ca hồng ân,

Trường [Eb]sinh tương lai anh mong vui

[Ab]hưởng nên tường [Eb]minh:

“Quả [Bb]thật ngươi [F7]nên trùng [Bb]sinh!”

Điệp khúc

“Mau [Eb]mau sanh lại hôm [Ab]nay,”

“Kíp [Bb]kíp phải trùng sinh [Eb]ngay;”

Quả thật, quả [Fm]thật, nầy

là lời [Eb]ngươi nên ghi [Ab]nhớ:

“Phải [Eb]tái sinh ngay hiện [Eb]giờ”

Câu 4

4.Người [Eb]yêu anh nay trên thiên

[Ab]quốc trông chờ [Eb]anh,

Dưới [Gm]đất đây anh [Bb]cùng

nôn nả [Eb]sớm được phùng nghinh;

Vậy, [Eb]anh nên vui lưu tâm nghe

[Ab]hát khúc điệp [Eb]thinh:

“Quả [Bb]thật ngươi [F7]nên trùng [Bb]sinh!”

Điệp khúc

“Mau [Eb]mau sanh lại hôm [Ab]nay,”

“Kíp [Bb]kíp phải trùng sinh [Eb]ngay;”

Quả thật, quả [Fm]thật, nầy

là lời [Eb]ngươi nên ghi [Ab]nhớ:

“Phải [Eb]tái sinh ngay hiện [Eb]giờ”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập