Câu 1

1.Lạ lùng thay đời tôi nay

nhờ ân điển được đổi thay,

Bởi -sus ngự vô tâm linh nầy;

Từ xưa tôi tìm đâu đâu

mà nay thấy chân lý đây,

Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

Điệp khúc

Chúa -sus ngự tâm tôi mừng bấy!

Chúa -sus ngự tâm tôi đêm ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy sóng,

Lúc -sus ngự đến ở trong lòng.

Câu 2

2.Từ rày không còn lạc sai,

không vơ vẩn như trước đâu,

Bởi -sus ngự vô tâm linh nầy;

Mọi tội xưa dầu như son

mà nay rửa trông trắng phau,

Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

Điệp khúc

Chúa -sus ngự tâm tôi mừng bấy!

Chúa -sus ngự tâm tôi đêm ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy sóng,

Lúc -sus ngự đến ở trong lòng.

Câu 3

3.Đời tôi nay được cậy trông

càng thêm chắc không đổi thay,

Bởi -sus ngự vô tâm linh nầy;

Mọi luồng mây ngờ vực tan,

còn chi cản ngăn nữa đây,

Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

Điệp khúc

Chúa -sus ngự tâm tôi mừng bấy!

Chúa -sus ngự tâm tôi đêm ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy sóng,

Lúc -sus ngự đến ở trong lòng.

Câu 4

4.Kìa, một luồng chân quang đương

bật soi trong trũng tử vong,

Bởi -sus ngự vô tâm linh nầy;

Nhìn từ xa kìa thiên môn

ngày nay thấy đương mở tung,

Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

Điệp khúc

Chúa -sus ngự tâm tôi mừng bấy!

Chúa -sus ngự tâm tôi đêm ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy sóng,

Lúc -sus ngự đến ở trong lòng.

Câu 5

5.Một ngày kia, mừng vui thay!

được bay lên cung hiển vinh,

Bởi -sus ngự vô tâm linh nầy;

Lòng hân hoan nhẹ nhàng thay

được đi đến nơi vĩnh sinh,

Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy.

Điệp khúc

Chúa -sus ngự tâm tôi mừng bấy!

Chúa -sus ngự tâm tôi đêm ngày,

Sự mừng vui tràn ngập tôi

dường như biển đang nhẩy sóng,

Lúc -sus ngự đến ở trong lòng.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập