Mildred Leightner Dillon
Dịch lời của M. L. Dillon

Câu 1

Tôi vững [G]vàng, Tôi vững Tôi vững vàng, vàng,

Trong cánh tôi vững vàng [D7]tay Christ dường Thái [G]san;

Bao phủ [G]rồi, bao phủ Bao phủ rồi, rồi,

Do ái bao phủ rồi, [D7]tâm Christ hằng giữ [G]tôi;

Không lo sợ [C]điều ác, Không quân thù [G]dọa nhát,

Chúa giữ [A7]tôi ngày đêm bao [D7]quát;

Tôi vững [G]vàng, Tôi vững Tôi vững vàng, vàng,

Trong cánh tôi vững vàng, [D7]tay Christ dường Thái [G]san.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập