A. A. Luther
Dịch lời của A. A. Luther

Câu 1

[Ab]Jê-sus [Db]thất tín [Eb7]đâu,

Jê-sus thất tín [Ab]đâu,

[Db]Trời đất qua nhưng

[Ab]Jê-sus [F]bất [Db]biến,

[Ab]Jê-sus [Eb7]thất tín [Ab]đâu.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập