Philip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của Nathaniel Niles, s. 1835

Câu 1

1.Nầy là [G]kim ngôn Chúa hứa [C]đời đời,

Cùng ai [D7]đang đi đường mê [G7]mỏi,

Từ nhân [C]gian lên thiên quốc [G]sáng tươi,

“Mắt Ta [A7]nhìn và dìu chân [D7]ngươi”.

Điệp khúc

Chính Ta [D7]đưa đường, dìu dắt [G]bước ngươi,

Ta lấy [Bm]mắt đưa ngươi nào [D7]lơi;

Từ nhân [G7]gian lên thiên cung [C]tươi mới,

Mắt Ta [G]hằng dắt [D7]ngươi trọn [G]đời.

Câu 2

2.Dầu khi [G]thua mưu cám dỗ [C]buồn phiền,

Bạn thân [D7]không yêu thương thăm [G7]viếng,

Mau nghe [C]câu kim ngôn lánh [G]lánh khuyên:

“Mắt Ta [A7]nhìn và dìu chân [D7]ngươi”.

Điệp khúc

Chính Ta [D7]đưa đường, dìu dắt [G]bước ngươi,

Ta lấy [Bm]mắt đưa ngươi nào [D7]lơi;

Từ nhân [G7]gian lên thiên cung [C]tươi mới,

Mắt Ta [G]hằng dắt [D7]ngươi trọn [G]đời.

Câu 3

3.Đều thâm [G]tâm ngươi mong ước [C]hằng ngày,

Bị hư [D7]không, tiêu tán thay [G7]thảy,

Nghe câu [C]Chúa hứa được vững [G]chí ngay,

“Mắt Ta [A7]nhìn và dìu chân [D7]ngươi”.

Điệp khúc

Chính Ta [D7]đưa đường, dìu dắt [G]bước ngươi,

Ta lấy [Bm]mắt đưa ngươi nào [D7]lơi;

Từ nhân [G7]gian lên thiên cung [C]tươi mới,

Mắt Ta [G]hằng dắt [D7]ngươi trọn [G]đời.

Câu 4

4.Hồi ngươi [G]nghe hơi thở đã [C]gần tàn,

Kìa, Vị [D7]Hoa tiêu vẫn tuyên [G7]phán,

Bằng câu [C]kim ngôn ân ái [G]chứa chan:

“Mắt Ta [A7]nhìn và dìu chân [D7]ngươi”.

Điệp khúc

Chính Ta [D7]đưa đường, dìu dắt [G]bước ngươi,

Ta lấy [Bm]mắt đưa ngươi nào [D7]lơi;

Từ nhân [G7]gian lên thiên cung [C]tươi mới,

Mắt Ta [G]hằng dắt [D7]ngươi trọn [G]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập