Ithamar Conkey, 1851
Dịch lời của John Bowring, 1825

Câu 1

[C]1.Đời tôi lấy thập [G7]tự làm [C]hiển vinh.

[C]Cao [F]ngất [C]trên thời [D7]cuộc điêu [G]linh;

[C]Nghìn tia sáng Kinh [G7]Thánh giao [C]chiếu kia,

[C]Giao [F]chiếu [C]trên đỉnh [C]thập [G7]tự [C]kìa.

Câu 2

[C]2.Sự đau đớn trong [G7]đời rượt [C]đuổi tôi,

[C]Bao [F]ước [C]vọng dường [D7]tuyệt vọng [G]thôi,

[C]Thì thập giá không [G7]bỏ tôi [C]nửa chừng,

[C]Nhưng [F]chiếu [C]tia thái [C]an [G7]vui [C]mừng.

Câu 3

[C]3.Đời tôi có mặt [G7]trời rọi [C]phước lành,

[C]Chân [F]ái [C]tình hào [D7]quang vây [G]quanh,

[C]Nhờ thập giá soi [G7]suốt ngày [C]của tôi,

[C]Rực [F]rỡ [C]thêm đến [C]muôn [G7]muôn [C]đời.

Câu 4

[C]4.Dù muôn mối tai [G7]họa hoặc [C]phước lành,

[C]Nên [F]thánh [C]nhờ thập [D7]tự diệu [G]vinh;

[C]Dòng an thái do [G7]suối nầy [C]phát nguyên,

[C]Tâm [F]trí [C]tôi khoái [C]lạc [G7]vẹn [C]tuyền.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập