Ithamar Conkey, 1851
Dịch lời của John Bowring, 1825

Câu 1

1.Đời tôi lấy thập tự làm hiển vinh.

Cao ngất trên thời cuộc điêu linh;

Nghìn tia sáng Kinh Thánh giao chiếu kia,

Giao chiếu trên đỉnh thập tự kìa.

Câu 2

2.Sự đau đớn trong đời rượt đuổi tôi,

Bao ước vọng dường tuyệt vọng thôi,

Thì thập giá không bỏ tôi nửa chừng,

Nhưng chiếu tia thái an vui mừng.

Câu 3

3.Đời tôi có mặt trời rọi phước lành,

Chân ái tình hào quang vây quanh,

Nhờ thập giá soi suốt ngày của tôi,

Rực rỡ thêm đến muôn muôn đời.

Câu 4

4.Dù muôn mối tai họa hoặc phước lành,

Nên thánh nhờ thập tự diệu vinh;

Dòng an thái do suối nầy phát nguyên,

Tâm trí tôi khoái lạc vẹn tuyền.

Mới truy cập