William Gustavus Fischer, 1870
Dịch lời của W. McDonald, 1820

Câu 1

1.Tại thập [G]giá bình yên thỏa [Em]lòng,

Hiện tôi [Bm]coi thế gian hư [D7]không;

Lợi danh [G]kể bèo trôi giữa [Em]dòng,

[C]Chuyên tâm [G]tìm ơn [D7]cứu khoan [G]hồng.

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.

Câu 2

2.Lòng tôi [G]vẫn hằng mong Chúa [Em]rày,

Vì gian [Bm]ác quản cai trong [D7]tôi;

Jê-sus [G]phán lời êm ái [Em]nầy;

[C]“Mọi tội [G]tình ta [D7]rửa trong [G]rồi.”

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.

Câu 3

3.Ngàn muôn [G]mối nguyện cung hiến [Em]Ngài,

Thì giờ [Bm]hay thiết hữu, châu [D7]trân;

Hồn, thân [G]cũng nguyện dâng Chúa [Em]hoài,

[C]Mọi sự [G]đều qui [D7]hướng Chân [G]Thần.

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.

Câu 4

4.Lời Cha [G]hứa lòng tin vững [Em]vàng,

Hiện tôi [Bm]thấy bửu huyết rất [D7]linh;

Phục trên [G]đất phận tôi khốn [Em]nàn,

[C]Thập tự [G]cùng Chân [D7]Chúa đóng [G]đinh.

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.

Câu 5

5.Jê-sus [G]sống, hồn tôi dẫy [Em]đầy,

Toàn vẹn [Bm]trong thánh đức Chúa [D7]tôi;

Ngài ban [G]sức, hồn, thân, trí [Em]nầy,

[C]Chiên Con [G]được vinh [D7]hiển muôn [G]đời.

Điệp khúc

Đời tôi quyết cậy nương Chúa rày,

Là Chiên Con Gô-gô-tha đây;

Thành tâm cúi tại cây gỗ nguyền,

Ngài chuộc rồi, xin cứu vẹn tuyền.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập