James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của Horatius Bonar, 1808-1889

Câu 1

1.Đáng ngợi thập tự bàn an,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Chống cự nộ đào cuồng lan,

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Dầu âm ty phun tố giông,

Trần gian ghen tuông tấn công,

Thập giá chẳng chút nao núng,

Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ngày đêm luôn ca xướng thập giá!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia,

Đắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!

Mới truy cập