Vô danh

Câu 1

[Bb]tôi,[F]tôi, Jê-[G7]sus vì tôi huyết [C]hồng tuôn,

[F]Jê-sus [F7]đau khổ, Jê-sus [Bb]tuôn [Bdim]huyết [F]tràn trên thân báu,

[G]Jê-sus [C]chết, huyết [F]báu Jê-sus đau khổ

Jê-sus tuôn huyết, tràn trên thân báu,


Danh sách hợp âm

Mới truy cập