Margaret J. Harris, 1898
Dịch lời của M. J. Harris

Câu 1

[Eb]1.Khi tôi ngắm xem nơi dòng [Fm]huyết báu,

[Bb7]Xưa rộng mở tẩy thanh tội [Eb]dơ,

[Eb]Tôi xin vâng lời Thần Linh [Ab]chỉ giáo:

[Eb]“Muốn chăng lòng trắng [Bb7]trong hiện [Eb]giờ?”

Điệp khúc

Tôn vinh Chúa tôi! [Gm]Tôn vinh Chúa tôi!

[Cm]Bởi tôi chính Chiên Con chịu [Fm]hình.

[Bb] [Eb]Muôn dân khá tôn vinh một [Gm]Cứu Chúa,

Do huyết [Eb]Jê-sus [Cm]gội trắng [Bb7]trong tội [Eb]tình.

Câu 2

[Eb]2.Tuy trong lối đi eo hẹp [Fm]cứ bước,

[Bb7]Muôn điều lý tánh Chúa đập [Eb]tan;

[Eb]Bao phương châm, kỳ vọng luôn [Ab]sở ước,

[Eb]Dưới chân này kể [Bb7]như tro [Eb]tàn.

Điệp khúc

Tôn vinh Chúa tôi! [Gm]Tôn vinh Chúa tôi!

[Cm]Bởi tôi chính Chiên Con chịu [Fm]hình.

[Bb] [Eb]Muôn dân khá tôn vinh một [Gm]Cứu Chúa,

Do huyết [Eb]Jê-sus [Cm]gội trắng [Bb7]trong tội [Eb]tình.

Câu 3

[Eb]3.Ca khen thánh danh Jê-sus [Fm]quý hóa!

[Bb7]Vui mừng bấy Chúa tiếp nhận [Eb]tôi!

[Eb]Bao nhiêu vi phạm Jê-sus [Ab]đã xóa,

[Eb]Rửa tâm hồn giống [Bb7]tuyết sạch [Eb]ngời.

Điệp khúc

Tôn vinh Chúa tôi! [Gm]Tôn vinh Chúa tôi!

[Cm]Bởi tôi chính Chiên Con chịu [Fm]hình.

[Bb] [Eb]Muôn dân khá tôn vinh một [Gm]Cứu Chúa,

Do huyết [Eb]Jê-sus [Cm]gội trắng [Bb7]trong tội [Eb]tình.

Câu 4

[Eb]4.Vinh thay, thánh thay Thiên Phụ [Fm]đáng kính!

[Bb7]Vinh diệu bấy Jê-sus Đại [Eb]Nhân!

[Eb]Vinh quang vô cùng Thần Linh [Ab]chí thánh!

[Eb]Cả ba hiệp nhất [Bb7]danh Chân [Eb]Thần.

Điệp khúc

Tôn vinh Chúa tôi! [Gm]Tôn vinh Chúa tôi!

[Cm]Bởi tôi chính Chiên Con chịu [Fm]hình.

[Bb] [Eb]Muôn dân khá tôn vinh một [Gm]Cứu Chúa,

Do huyết [Eb]Jê-sus [Cm]gội trắng [Bb7]trong tội [Eb]tình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập