Câu 1

Xem [Bb]ơn vô lượng vô [Eb]biên,

Ơn [Bb]từ Cứu [C]Chúa phổ [F7]biến,

Quyền [Bb]phép huyết Chúa

phiếu [Eb]lòng sạch [C]bấy,

Hãy [F7]mau mau tin nhận [Bb]ngay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập