H. S. Perkins
Dịch lời của E. R. Latta

Câu 1

[D]1.Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu,

Đã tuôn [A7]vì tội [C#]nhân khắp hoàn [Ab]cầu;

[D]Tôn vinh Con độc sanh từ Cha thánh,

Đã mang [Em]lằn đòn [A7]đặng chữa tôi [D]lành;

[D7] [G]Tuy xưa tôi lang thang đi xa [D]chuồng,

[G]Tâm linh cưu mang [E7]khổ đau lo [A7]buồn;

[D]Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết [A7]quý,

Ắt [Em]tâm tôi tinh [A7]anh tuyết khôn [D]bì.

Điệp khúc

[D]Tinh bạch hơn tuyết [A]nay!

[A7]Tinh bạch hơn tuyết [D]nay!

Chúa lấy huyết báu [D]phiếu trắng trong [G]ngần,

Chắc [D]tôi tinh bạch [A7]hơn tuyết muôn [D]phần!

Câu 2

[D]2.Jê-sus mang thập tự nặng nề thay

Mão gai [A7]Ngài đội, [C#]đau khổ chi [Ab]tày;

[D]Tuy xưa Jê-sus đau buồn, phiền lao,

Há thập [Em]tự Ngài [A7]chịu luống công [D]nào?

[D7] [G]Ước Chúa dắt đến suối huyết tuôn [D]đầy,

[G]Cho tâm linh tôi [E7]rửa trắng trong [A7]đây;

[D]Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết [A7]quý,

Ắt [Em]tâm tôi tinh [A7]anh tuyết khôn [D]bì.

Điệp khúc

[D]Tinh bạch hơn tuyết [A]nay!

[A7]Tinh bạch hơn tuyết [D]nay!

Chúa lấy huyết báu [D]phiếu trắng trong [G]ngần,

Chắc [D]tôi tinh bạch [A7]hơn tuyết muôn [D]phần!

Câu 3

[D]3.Lâu nay tôi trụy lạc lìa nhà Cha,

Bước theo [A7]trần tục [C#]trên lối gian [Ab]tà;

[D]Tâm linh ô tội này đậm dường son,

Nước trong [Em]dương gian [A7]khôn rửa sạch [D]hồn;

[D7] [G]Quyết chí nắm chắc lấy hứa ngôn [D]Ngài,

[G]Tôi gieo thân trong [E7]suối huyết vô [A7]nhai;

[D]Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết [A7]quý,

Ắt [Em]tâm tôi tinh [A7]anh tuyết khôn [D]bì.

Điệp khúc

[D]Tinh bạch hơn tuyết [A]nay!

[A7]Tinh bạch hơn tuyết [D]nay!

Chúa lấy huyết báu [D]phiếu trắng trong [G]ngần,

Chắc [D]tôi tinh bạch [A7]hơn tuyết muôn [D]phần!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập