Câu 1

1.Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu,

Đã tuôn tội nhân khắp hoàn cầu;

Tôn vinh Con độc sanh từ Cha thánh,

Đã mang lằn đòn đặng chữa tôi lành;

Tuy xưa tôi lang thang đi xa chuồng,

Tâm linh cưu mang khổ đau lo buồn;

Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quý,

Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Điệp khúc

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần,

Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

Câu 2

2.Jê-sus mang thập tự nặng nề thay

Mão gai Ngài đội, đau khổ chi tày;

Tuy xưa Jê-sus đau buồn, phiền lao,

Há thập tự Ngài chịu luống công nào?

Ước Chúa dắt đến suối huyết tuôn đầy,

Cho tâm linh tôi rửa trắng trong đây;

Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quý,

Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Điệp khúc

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần,

Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

Câu 3

3.Lâu nay tôi trụy lạc lìa nhà Cha,

Bước theo trần tục trên lối gian ;

Tâm linh ô tội này đậm dường son,

Nước trong dương gian khôn rửa sạch hồn;

Quyết chí nắm chắc lấy hứa ngôn Ngài,

Tôi gieo thân trong suối huyết vô nhai;

Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quý,

Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì.

Điệp khúc

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Tinh bạch hơn tuyết nay!

Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần,

Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập