Lewis Edson,1782
Dịch lời của Charles Wesley, 1742

Câu 1

1.Tâm [Bb]linh ơi, [Eb]vùng lên [F7]này!

Sầu [Gm]kinh bao [F7]mối trút [Bb]ngay;

Kìa, [Dm]Sinh tế [Gm]dâng[F7]ta,

Xưa [Bb]đã tuôn [F7]huyết hồng [Bb]ra;

[Bb]Đấng bảo chứng tại [Eb]nơi ngôi Cha,

Tiện [F7]danh ta [D7]ghi[Gm]tay Jê-sus,

Tiện [Eb]danh ta ghi ở [Cm]đó [F7]nghìn [Bb]thu.

Câu 2

2.Đấng [Bb]vĩnh hữu [Eb]ngự thiên [F7]tòa,

[Gm]ta khẩn [F7]đảo thiết [Bb]tha;

Tình [Dm]yêu cứu [Gm]mỗi người [F7]nay.

Do [Bb]huyết Ngài [F7]đem cầu [Bb]thay;

Dùng [Bb]huyết cứu rỗi tội [Eb]nhân quy lai,

Tòa [F7]thiên ân [D7]bôi huyết [Gm]Con hy sinh,

Tại [Eb]ngôi thiên ân huyết [Cm]vẫn [F7]nghiệm [Bb]linh.

Câu 3

3.Trên [Bb]Gô-gô-[Eb]tha lạ [F7]dường,

Ngài [Gm]mang năm [F7]vết huyết [Bb]thương,

Lời [Dm]năm vết [Gm]ấy diệu [F7]thay,

Đang [Bb]thế tôi [F7]khẩn nguyện [Bb]nay:

“Tội [Bb]lỗi của nó cầu [Eb]Cha tha ngay,

Người [F7]Cha mua, [D7]xin chớ [Gm]nên buông xa,

Người [Eb]Cha mua đây, xin [Cm]chớ [F7]lìa [Bb]xa.”

Câu 4

4.Cha [Bb]nghe Con [Eb]Ngài nguyện [F7]cầu,

[Gm]Con Cha [F7]đã xức [Bb]dầu,

Thật [Dm]Cha thánh [Gm]chẳng hề [F7]quên

Khi [Bb]Chúa Con [F7]khẩn một [Bb]bên;

Hồi [Bb]đáp huyết tích, Thần [Eb]Linh kêu lên

Rằng, [F7]ngươi nay [D7]sinh bởi [Gm]Cha thiêng liêng,

Rằng, [Eb]ngươi nay sinh do [Cm]Chúa [F7]thượng [Bb]thiên.

Câu 5

5.Tâm [Bb]tôi nay [Eb]tội sạch [F7]ngần

Hòa [Gm]thân với [F7]Đấng Chân [Bb]Thần,

Làm [Dm]con của [Gm]Cha thượng [F7]thiên,

Tâm [Bb]trí từ [F7]nay bình [Bb]yên

Lại [Bb]ngôi thiên ân lòng [Eb]tin trung kiên.

Mừng [F7]vui tôi [D7]kêu Chúa, [Gm]A ba, Cha,

Mừng [Eb]thay tôi xưng Chân [Cm]Chúa [F7]là [Bb]Cha.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập