William B. Bradbury, 1849
Dịch lời của Charlotte Eliott, 1836

Câu 1

1.Tuyệt [Eb]nhiên không cách chi [Bb7]bào chữa [Eb]tôi,

Chỉ [Bb]huyết Jê-[Bb7]sus đã [Ab]đổ thay [Eb]rồi;

Ngài yêu tôi lắm, hằng [Ab]khuyên tôi đến,

Điệp khúc

Kính [Eb]thưa Chiên Con, tôi [Bb]nguyện đến [Eb]liền!

Câu 2

2.Tuyệt [Eb]nhiên tôi chẳng cậy [Bb7]một pháp [Eb]môn,

[Bb]thể gội [Bb7]sạch vết [Ab]uế tâm [Eb]hồn

Nhờ huyết Jê-sus tội [Ab]khiên tiêu biến,

Điệp khúc

Kính [Eb]thưa Chiên Con, tôi [Bb]nguyện đến [Eb]liền!

Câu 3

3.Kìa, [Eb]tâm tôi phải dập [Bb7]dồi lắm [Eb]thay,

Với [Bb]cuộc phân [Bb7]tranh lẩn [Ab]quẩn nghi [Eb]hoài,

Bề trong giao chiến, ngoài [Ab]luôn xao xuyến,

Điệp khúc

Kính [Eb]thưa Chiên Con, tôi [Bb]nguyện đến [Eb]liền!

Câu 4

4.Dầu [Eb]tâm đau khổ, thân [Bb7]nghèo, mắt [Eb]đui,

Nhưng [Bb]trong Ngài [Bb7]đầy đủ [Ab]phước ơn [Eb]trời,

Giàu sang, thanh khiết, trùng [Ab]sanh, vinh hiển,

Điệp khúc

Kính [Eb]thưa Chiên Con, tôi [Bb]nguyện đến [Eb]liền!

Câu 5

5.Dầu [Eb]tôi như thế, Jê-[Bb7]sus thứ [Eb]tha,

Phóng [Bb]thích, gội [Bb7]sạch, tiếp [Ab]rước[Eb]nhà;

Lời Cha tuyên hứa, lòng [Ab]tin, quyết tiến,

Điệp khúc

Kính [Eb]thưa Chiên Con, tôi [Bb]nguyện đến [Eb]liền!

Câu 6

6.Dầu [Eb]tôi gian ác, ơn [Bb7]Ngài xóa [Eb]bôi,

Nỗi [Bb]chướng ngại [Bb7]lòng Chúa [Ab]phá tan [Eb]rồi;

Từ đây tôi quyết thuộc [Ab]Chúa vĩnh viễn,

Điệp khúc

Kính [Eb]thưa Chiên Con, tôi [Bb]nguyện đến [Eb]liền!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập