Trích soạn bởi Edward Husband, 1871
Dịch lời của W. W. How, 1867

Câu 1

1.Ôi, [Eb]Jê-sus [Bb]đứng trước [Eb]cửa tâm,

Xưa [Eb7]nay gài [Fm]kín âm [Bb7]thầm,

Đang [Eb]mong chờ [Eb7]ta mở [Eb7]cửa [Ab]xong,

Cho [Fm]Ngài bước [Bb7]ngay[Eb]lòng:

Nầy [Cm]hỡi[Cm]đốc đồ [Fm]ta nay,

Mang [F7]hiệu ấy gẫm hổ [Bb7]thay,

Chúa [Eb]gõ cửa [Eb7]lòng chẳng [Eb7]mở [Ab]ra,

Khá [Fm]lâu Ngài [Bb7]chờ chúng [Eb]ta.

Câu 2

2.Ôi, [Eb]Jê-sus [Bb]vẫn[Eb]cửa kia,

Hai [Eb7]tay còn [Fm]dấu đinh [Bb7]kìa,

Nơi [Eb]sơn đình [Eb7]lưu dấu [Eb7]mão [Ab]gai,

Trên [Fm]mặt ngấn [Bb7]châu dọc [Eb]dài:

Ôi, [Cm]đức yêu [Cm]thương Ngài [Fm]lớn, sâu,

Đợi [F7]chờ trước cửa đã [Bb7]lâu!

Ôi, [Eb]then ác [Eb7]tội cũng [Eb7]gớm [Ab]thay,

Khóa [Fm]tâm môn [Bb7]nầy bấy [Eb]nay!

Câu 3

3.Ôi, [Eb]Jê-sus [Bb]khuyên nhủ [Eb]thiết tha,

Câu [Eb7]khiêm nhường, [Fm]tiếng ôn [Bb7]hòa:

“Ta [Eb]xưa[Eb7]con đã [Eb7]xả [Ab]sinh,

Các [Fm]con đãi [Bb7]ta[Eb]tình”

Ôi, [Cm]Chúa chúng [Cm]tôi thẹn [Fm]lắm thay!

Nguyền [F7]đồng mở các cửa [Bb7]nay,

Xin [Eb]vô trong [Eb7]lòng của [Eb7]chúng [Ab]tôi,

[Fm]luôn muôn [Bb7]đời chẳng [Eb]thôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập