E.S. Lorenz, s.1854
Dịch lời của W. Martin

Câu 1

1.Danh [C]Chúa [E7]Jê-[Am]sus thật [Dm]rất dịu dàng,

Tôi [G7]thích hát danh Ngài [C]khắp nhân gian;

Danh ấy khiến [E7]tôi tươi vui hoàn [F]toàn,

Diệu vinh thay [D7]danh Chúa [G7]Jê-sus!

Điệp khúc

[C]Jê-sus, có phương [G7]danh diệu kỳ!

Jê-sus, mãi không [C]di dịch gì!

Jê-sus, thánh dân [E7]vui tụng [F]truyền,

Ngợi danh Jê-[C]sus thiên [G7]ức [C]niên.

Câu 2

2.Tôi [C]mến [E7]yêu [Am]danh Jê-[Dm]sus trọn đời,

Nhơn [G7]Chúa sẻ chia buồn [C]bã trong tôi,

Ngài đuổi lo [E7]âu, xua kinh hoàng [F]rồi,

Lòng nguyện yêu [D7]danh Chúa [G7]Jê-sus!

Điệp khúc

[C]Jê-sus, có phương [G7]danh diệu kỳ!

Jê-sus, mãi không [C]di dịch gì!

Jê-sus, thánh dân [E7]vui tụng [F]truyền,

Ngợi danh Jê-[C]sus thiên [G7]ức [C]niên.

Câu 3

3.Danh [C]Chúa [E7]tôi [Am]ưa được [Dm]nghe thường thường,

Tôi [G7]náu nương luôn và [C]mãi yêu thương;

Danh ấy lau [E7]khô bao nhiêu lụy [F]hường,

Nguyện tôn cao [D7]danh Chúa [G7]Jê-sus!

Điệp khúc

[C]Jê-sus, có phương [G7]danh diệu kỳ!

Jê-sus, mãi không [C]di dịch gì!

Jê-sus, thánh dân [E7]vui tụng [F]truyền,

Ngợi danh Jê-[C]sus thiên [G7]ức [C]niên.

Câu 4

4.Ngôn [C]ngữ [E7]thế [Am]gian thuật [Dm]sao tận tường

Danh [G7]Chúa Jê-sus là [C]Đấng yêu thương;

Ta khá tôn [E7]vinh danh Vua lạ [F]thường,

Hằng tung hô [D7]danh Chúa [G7]Jê-sus!

Điệp khúc

[C]Jê-sus, có phương [G7]danh diệu kỳ!

Jê-sus, mãi không [C]di dịch gì!

Jê-sus, thánh dân [E7]vui tụng [F]truyền,

Ngợi danh Jê-[C]sus thiên [G7]ức [C]niên.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập