E.S. Lorenz, s.1854
Dịch lời của W. Martin

Câu 1

1.Danh Chúa -sus thật rất dịu dàng,

Tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian;

Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn,

Diệu vinh thay danh Chúa -sus!

Điệp khúc

-sus, có phương danh diệu kỳ!

Jê-sus, mãi không di dịch gì!

Jê-sus, thánh dân vui tụng truyền,

Ngợi danh Jê-sus thiên ức niên.

Câu 2

2.Tôi mến yêu danh Jê-sus trọn đời,

Nhơn Chúa sẻ chia buồn trong tôi,

Ngài đuổi lo âu, xua kinh hoàng rồi,

Lòng nguyện yêu danh Chúa -sus!

Điệp khúc

-sus, có phương danh diệu kỳ!

Jê-sus, mãi không di dịch gì!

Jê-sus, thánh dân vui tụng truyền,

Ngợi danh Jê-sus thiên ức niên.

Câu 3

3.Danh Chúa tôi ưa được nghe thường thường,

Tôi náu nương luôn và mãi yêu thương;

Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hường,

Nguyện tôn cao danh Chúa -sus!

Điệp khúc

-sus, có phương danh diệu kỳ!

Jê-sus, mãi không di dịch gì!

Jê-sus, thánh dân vui tụng truyền,

Ngợi danh Jê-sus thiên ức niên.

Câu 4

4.Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường

Danh Chúa Jê-sus là Đấng yêu thương;

Ta khá tôn vinh danh Vua lạ thường,

Hằng tung hô danh Chúa -sus!

Điệp khúc

-sus, có phương danh diệu kỳ!

Jê-sus, mãi không di dịch gì!

Jê-sus, thánh dân vui tụng truyền,

Ngợi danh Jê-sus thiên ức niên.

Mới truy cập