Câu 1

1.Tôi xin anh hãy ca thêm lên đi,

Lời thiêng liêng của sinh mạng;

Cho tôi nghe thấy ý nghĩa tinh vi,

Lời thiêng liêng của sinh mạng.

Lời dịu dàng ban vĩnh sinh,

Hằng giục lòng tin sắt đinh:

Điệp khúc

Ôi, lời dịu dàng, Ôi, lời dịu dàng,

Quý thay lời ban trường sinh!

Ôi, lời dịu dàng, Ôi, lời dịu dàng,

Quý thay lời ban trường sinh!

Câu 2

2.Jê-sus ban tứ giúp chúng ta nay

Lời thiêng liêng của sinh mạng;

Nhân gian ai nấy hãy lắng nghe đây,

Lời thiêng liêng của sinh mạng.

Lời lạ lùng ban tứ ra,

Từ thượng thiên hấp dẫn ta:

Điệp khúc

Ôi, lời dịu dàng, Ôi, lời dịu dàng,

Quý thay lời ban trường sinh!

Ôi, lời dịu dàng, Ôi, lời dịu dàng,

Quý thay lời ban trường sinh!

Câu 3

3.Tai nghe văng vẳng tiếng phước âm vang,

Lời thiêng liêng của sinh mạng;

Ban ơn tha thứ giúp sống khương an,

Lời thiêng liêng của sinh mạng.

Một Jê-sus Chân Chúa thôi,

Toàn quyền làm nên thánh tôi:

Điệp khúc

Ôi, lời dịu dàng, Ôi, lời dịu dàng,

Quý thay lời ban trường sinh!

Ôi, lời dịu dàng, Ôi, lời dịu dàng,

Quý thay lời ban trường sinh!

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập