Câu 1

Tôi xin [Bb]gió Thánh [Gm]Linh,

Gió Thánh [F]Linh[Dm]lòng;

Jê-sus [C7]ôi, xin Ngài đoái [F]ban hơi [F7]sống.

Tôi xin [Bb]gió Thánh [Gm]Linh,

Gió Thánh [F]Linh[Dm]lòng;

Jê-sus [C7]ôi, xin Ngài đoái[C7]...Linh[F]lòng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập