Frederick C. Atkinson, 1841-1897
Dịch lời của George Croly, 1780-1860

Câu 1

[C]1.Nay tôi xin [G7]Thánh [C]Linh [F]giáng[G7]lòng đầy [C]tràn,

[Am]Để [B7]luôn vận [Em]hành [A7]cho [G]dứt ham [D7]mến thế [G]gian;

Nguyền Ngài hạ [Bm]cố [D7]thay [G]bạc nhược nên dũng tráng,

[C]Giúp [Dm]đỡ tôi [F]yêu thương [C]Ngài quyết [C]trọn [G7]lòng [C]vàng.

Câu 2

[C]2.Xưa nay Vua [G7]há [C]không [F]phán khuyên [G7]tôi yêu [C]Ngài?

[Am]Trí [B7]khôn năng [Em]lực [A7]đây [G]thảy thuộc [D7]Ba Ngôi [G]hoài;

Tôi trông thập [Bm]giá, [D7]xin [G]dạy lòng thêm gắn bó,

[C]Ước [Dm]thấy Jê-[F]sus ngay [C]hồi quyết [C]lòng [G7]tìm [C]dò.

Câu 3

[C]3.Nguyện dạy lòng [G7]am [C]tường [F]Thánh Linh [G7]luôn luôn [C]gần,

[Am]Giúp [B7]tôi vui [Em]chịu [A7]bao [G]chiến trận [D7]trong tâm [G]thần;

Bình định lòng [Bm]rối [D7]ren [G]dẹp sạch câu nghi vấn,

[C]Khiến [Dm]kiên tâm [F]kêu cầu, [C]chờ đáp [C]lời [G7]thập [C]phần.

Câu 4

[C]4.Dạy lòng nầy [G7]yêu [C]Ngài [F]giống thiên [G7]thần nhiệt [C]thành,

[Am]Hãy [B7]đổ[Em]lòng [A7]tôi [G]những ham [D7]muốn khiết [G]thanh;

Xin ban tôi [Bm]báp [D7]têm [G]bằng Bồ Câu Linh sống,

[C]Chính [Dm]lửa ái [F]tâm Ngài [C]bùng cháy [C]bàn [G7]thờ [C]lòng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập