R. Kelso Carter, 1891
Dịch lời của R. K. Carter

Câu 1

[G]1.Cầu xin Chúa Christ [C]hà hơi [G]Linh Thần,

[G]Làm cho tôi chan [Bm]chứa Thánh [D7]Linh,

[G]Nguyện Cha tái ban [C]ngày lễ [G]Ngũ tuần,

[Bm]Cho hứa [Em7]ngôn xưa, [D7]nay được [G]thành.

Điệp khúc

[D]Hà hơi [D7]Linh Thần, đổ thêm [G]linh ân,

[Bm]Xin lấy [Em]yêu thương [A7]linh cảm [D7]tôi;

[G]Hà trên chúng tôi [C]đầy dẫy [G]Linh Thần,

[Bm]Ban lửa [Em]báp-têm [D7]ngay từ [G]trời.

Câu 2

[G]2.Nhằm khi Thánh Linh [C]lượn trên [G]đầu nầy,

[G]Lòng tôi đây xin [Bm]Chúa khoan [D7]khai,

[G]Phục hưng chúng tôi [C]tựa ảnh [G]tượng Ngài,

[Bm]Xin chứng [Em7]minh tâm [D7]linh nầy [G]hoài.

Điệp khúc

[D]Hà hơi [D7]Linh Thần, đổ thêm [G]linh ân,

[Bm]Xin lấy [Em]yêu thương [A7]linh cảm [D7]tôi;

[G]Hà trên chúng tôi [C]đầy dẫy [G]Linh Thần,

[Bm]Ban lửa [Em]báp-têm [D7]ngay từ [G]trời.

Câu 3

[G]3.Hộ tôi trở nên [C]người thánh [G]vẹn phần,

[G]Tự do khỏi xu [Bm]hướng thế [D7]gian;

[G]Nguyện ban lửa thiêng [C]luyện cho [G]sạch ngần,

[Bm]Xin giúp [Em7]tôi thảnh [D7]thơi hoàn [G]toàn.

Điệp khúc

[D]Hà hơi [D7]Linh Thần, đổ thêm [G]linh ân,

[Bm]Xin lấy [Em]yêu thương [A7]linh cảm [D7]tôi;

[G]Hà trên chúng tôi [C]đầy dẫy [G]Linh Thần,

[Bm]Ban lửa [Em]báp-têm [D7]ngay từ [G]trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập