John P. Hillis, 1904
Dịch lời của G. W. Crofts

Câu 1

[C]1.Chúa Thánh Linh, tôi [F]cúi xin [C]Ngài

Ngự [E7]vào [Am]lòng nầy [D7]cách hiển [G7]oai;

[C]Đáp xuống [Am]như [E7]chim [F]bồ câu [C]hiện,

[F]Ở mỗi [C]tâm chờ [G7]đợi khẩn [C]nguyện.

Câu 2

[C]2.Chúa Thánh Linh, xin [F]đến lòng [C]nầy,

Đặt [E7]tội [Am]vào thập [D7]giá đóng [G7]ngay,

[C]Quyết đóng [Am]đinh [E7]luôn [F]tội tâm [C]nầy,

[F]Để tâm [C]linh được [G7]sạch sẽ [C]hoài.

Câu 3

[C]3.Chúa Thánh Linh, tôi [F]đóng đinh [C]rồi

Lòng [E7]nguyền [Am]được sự [D7]sống Chúa [G7]thôi;

[C]Hãy lấy [Am]hơi [E7]linh [F]đầy năng [C]lực,

[F]Bứt đứt [C]dây sự [G7]chết trói [C]buộc.

Câu 4

[C]4.Chúa Thánh Linh, tôi [F]ước lòng [C]nầy

Được [E7]Ngài [Am]ngự đầy [D7]chính bữa [G7]nay;

[C]Hãy đến [Am]đem [E7]nhân [F]từ[C]dật,

[F]Ước mến [C]ơn hiện [G7]diện thơm [C]nực.

Câu 5

[C]5.Chúa Thánh Linh ban [F]xuống từ [C]trời,

Nguyền [E7]hằng [Am]ngày Ngài [D7]ấn chứng [G7]tôi;

[C]Cánh ái [Am]nhơn [E7]luôn [F]đỡ thân [C]nầy;

[F]Đến hưởng [C]ơn thiên [G7]đàng vui [C]vầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập