Trích soạn bơi Edwin P. Parker, s. 1836
Dịch lời của Andrew Reed, 1817

Câu 1

[A]1.Nguyền Thánh Linh chiếu [A]ánh [Fdim]chân [F#m]quang,

[B7]Khai tâm [A]trí cho [B7]tôi[E7]ràng;

[A]Mọi điều tăm tối [C#7]đuổi tốc [F#m]tán,

[B7]U minh [E]biến mất, [A]sáng [E7]huy [A]hoàng.

Câu 2

[A]2.Nguyền Thánh Linh lấy [A]phép [Fdim]cao [F#m]minh,

[B7]Đổi tâm [A]ác tôi [B7]ra thánh [E7]lành;

[A]Mọi tội xưa chiếm [C#7]cứ bổn [F#m]tánh,

[B7]Ngài trục [E]xuất, khiến [A]hết [E7]tung [A]hoành.

Câu 3

[A]3.Nguyền Thánh Linh kíp [A]khiến [Fdim]tôi [F#m]vui,

[B7]Lòng buồn [A]bã trở [B7]nên sáng [E7]ngời;

[A]Trừ diệt sạch những [C#7]nỗi bối [F#m]rối,

[B7]Rịt lòng [E]vỡ nát [A]sớm [E7]phục [A]hồi.

Câu 4

[A]4.Thành tâm nguyện với [A]Chúa [Fdim]Thánh [F#m]Linh

[B7]Luôn[A]trú quản [B7]cai tánh [E7]tình;

[A]Hình tượng tiêu tán [C#7]trước Đấng [F#m]Thánh,

[B7]Tâm nầy [E]có Chúa [A]rất [E7]an [A]bình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập