W. Macomber
Dịch lời của W. Macomber

Câu 1

1.Khi dương [F]quang soi lòa trong [Bb]buổi mai,

Hay trong [C7]lúc canh trường âm [F]ái;

Châu môn [Dm]kia trên trời đang [Bb]mở toang,

Thiên sứ [G7]lâm hào quang rực [C]thay,

Thỏ thẻ [C7]bên tai tôi lời [F]dịu êm,

[Bb]Lúc thiên [C7]binh trên cao đồng [F]ca:

Kỳ diệu [Am]thay, kìa chuyện vui [Bb]thỏa bấy!

Jê-sus [C7]sắp đến làm Vua [F]ta;

Kỳ diệu thay, kìa chuyện vui [Bb]thỏa bấy!

Jê-sus [C7]sắp đến ngự trị [F]ta.

Câu 2

2.Khi lưu [F]tâm tôi thầm nghe [Bb]tiếng chân

Jê-sus [C7]lướt trên thời gian [F]nay;

Tương lai [Dm]kia tuy màn đen [Bb]bủa giăng,

Được sáng [G7]ra nhờ hi vọng [C]đây.

Hỡi thiên [C7]binh, khảy kim cầm [F]vang lên,

[Bb]Khúc thiên [C7]ca rất linh động [F]đây;

Màn trần [Am]gian mờ mịt nay [Bb]sắp cuốn,

Jê-sus [C7]chắc đến, hầu đến [F]đấy!

Màn trần gian mờ mịt nay [Bb]sắp cuốn,

Jê-sus [C7]chắc đến, ngày gần [F]đây.

Câu 3

3.Lâu nay [F]tôi đương chờ mong [Bb]Chúa đây,

Xin mau [C7]đến, Jê-sus thân [F]ái!

Trông Sao [Dm]Mai sớm hiện ra [Bb]chói soi,

Xua đuổi [G7]tan tội ô, họa [C]tai.

Bóng tối [C7]hôm nay không còn [F]bao lâu,

[Bb]Chúa tái [C7]lâm, ô hân hạnh [F]thay!

Kìa, phương [Am]đông vầng thần quang [Bb]lấp ló,

Jê-sus [C7]chắc đến, hầu đến [F]đấy!

Kìa, phương đông vầng thần quang [Bb]lấp ló,

Jê-sus [C7]chắc đến, ngày gần [F]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập