Sir Urthur S. Sullivan, 1842-1900
Dịch lời của C. Wordsworth D. D., 1807-1885

Câu 1

[D]1.Ha-lê-lu-gia! [A7]Ha-lê-lu-[D]gia!

[G]Khá hướng [D]tâm lên [E7]trời tụng [A7]ca,

[A7]Hòa giọng [D]chúc tán [E7]ca ngợi [A]Chúa rày,

[E7]Dâng lên [A]Ngài thi [E7]ca mừng [A]thay.

[G]Ngài đã [F#m]vì mục [G]đích cứu [F#7]chúng sinh,

[Bm]Thân cao quý phải [F#7]chịu gai [Bm]đinh,

[D]Là Vua hiển vinh [F#m]oai nghi [G]muôn đời,

[A7]Chết ba [D]ngày sống [D]lại [A7]lên [D]trời.

Câu 2

[D]2.Christ lại sống, vinh [A7]thay cho thiên [D]đình!

[G]Trái chín [D]trước nhất [E7]trong đồng [A7]linh,

[A7]Là đồng [D]sẽ trổ [E7]hoa màu [A]rất dào,

[E7]Trong khi [A]Ngài quang [E7]lâm từ [A]cao.

[G]Điệp điệp [F#m]trùng trùng [G]những lúa [F#7]trổ bông,

[Bm]Trông như biển sóng [F#7]gợn mênh [Bm]mông,

[D]Nhờ vinh hiển Chúa [F#m]tỏa muôn [G]tia hồng,

[A7]Lúa trong [D]ruộng thánh [D]vàng [A7]rực [D]đồng.

Câu 3

[D]3.Christ lại sống, ta [A7]nay phục hoạt [D]rồi;

[G]Chúa hỡi [D]ban thiên [E7]ân, Ngài [A7]ôi!

[A7]Đầy đồng [D]lúa móc [E7]mưa nhuộm [A]ánh vàng,

[E7]Bởi muôn [A]hào quang [E7]nơi Thần [A]nhan.

[G]Cho môn [F#m]đồ hằng [G]hướng đến [F#7]nước Cha,

[Bm]Trên đất kết rất [F#7]nhiều hoa [Bm]thơm,

[D]Rồi đầy các thiên [F#m]binh vui [G]gặt về,

[A7]Nơi Cha [D]cùng vĩnh [D]lạc [A7]mọi [D]bề.

Câu 4

[D]4.Ha-lê-lu-gia! [A7]Ha-lê-lu-[D]gia!

[G]Đức Chúa [D]Cha danh [E7]rạng gần [A7]xa:

[A7]Ha-lê-[D]lu-gia! [E7]Ha-lê-[A]lu-gia!

[E7]Chúc tôn [A]Ngài tấu [E7]khải hoàn [A]ca!

[G]Ha-lê-[F#m]lu-gia! [G]Chúc tán [F#7]Thánh Linh,

[Bm]Nguồn nhân ái khiến [F#7]lòng sạch [Bm]tinh;

[D]Ha-lê-lu-gia! [F#m]Ha-lê-[G]lu-gia!

[A7]Ba Ngôi [D]một thể [D]hồng [A7]ân [D]lòa.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập