Câu 1

Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồi,

Ta hát một thiên cađối,

Chúc Jê-sus phục sinh vinh cùng,

Hoan ca ngày Chúa thắng oai hùng.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập